Arménská školka

kids read
Tatevik Arakelian

Zajímá Vás, kdo se o vaše děti postará? Každá z našich vychovatelek má potřebnou dávku nadšení pro práci s dětmi, odbornou kvalifikaci a praxi. Ani sebelepší vzdělávací program nemá velký význam bez kvalitních lidí. Základem naší přátelské atmosféry jsou nastavené společné hodnoty a fungující komunikace.

Pečovatelka a lektorka kroužku TATEVIK ARAKELIAN

Zkušenosti jsem získala ze školky Zatik a hlídáním dětí v rodinách a známých. Mám rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - zaměření na péči o děti 0-6 let. Mám kurz první pomoci. Ráda organizuji taneční a pěvecké kurzy pro děti a dospělé. Jsem úspěšnou absolventkou Moskevské státní konzervatoře "Čajkovského" a jsem operní zpěvačkou. Plynule hovořím mateřský jazýk arménštinu, ruštinu a také se doučují češtinu a angličtinu.

 

Staráme se o Vaše nejdražší

Facebook Instagram